Korzystanie z Serwisu 'Biochemia Urody'

Regulamin Serwisu Biochemia Urody >>


Jak składać zamówienie?

1. Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem strony www.biochemiaurody.com, za pomocą przygotowanego do tego celu Koszyka zakupów.
2. Nie przyjmujemy zamówień złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

3. Koszyk zakupów oraz koszt wysyłki podany w Koszyku obowiązują wyłącznie dla zamówień na terenie Polski. W przypadku zamówień zagranicznych prosimy o kontakt e-mailowy na adres info@biochemiaurody.com

4. Procedura składania zamówień:

» aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "Kupuj" na stronie opisującej wybrany produkt lub poprzez stronę z pełną ofertą sklepu,

» aby dodać kolejny produkt, kliknij na przycisk "Kontynuuj zakupy " znajdujący się na dole, po lewej stronie Koszyka zakupów, tym samym powrócisz do strony z ofertą sklepu,

» po włożeniu do Koszyka zakupów wszystkich produktów, wybierz żądaną ilość danego produktu (przeliczenie kosztów nastąpi automatycznie) i następnie kliknij przycisk "Dalej",

» w dalszej kolejności, wypełnij wszystkie pola z danymi osobowymi oraz adresem wysyłkowym i naciśnij na przycisk "Dalej",

» w części Podsumowanie, sprawdź poprawność wszystkich danych i w celu finalizacji zakupu naciśnij przycisk "Zamawiam i płacę",

» poczekaj na e-mail potwierdzający zamówienie i postępuj zgodnie z jego wskazówkami.

5. W celu złożenia zamówienia na większe niż przewiduje koszyk zakupów ilości produktów (powyżej 10 sztuk tego samego produktu), prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@biochemiaurody.com
6
. Każde zamówienie jest automatycznie potwierdzane drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. E-mail potwierdzający zamówienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz instrukcje dalszego postępowania. Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego zamówienie prosimy o sprawdzenie poprawności podanych informacji i w razie stwierdzonej pomyłki prosimy o kontakt z Serwisem Biochemia Urody drogą e-mailową.
7. Nie otrzymanie e-maila potwierdzającego zamówienie w kilka minut po jego złożeniu, może oznaczać, że e-mail Konsumenta został podany nieprawidłowo lub zaistniały problemy techniczne. W takim przypadku prosimy o kontakt drogą e-mailową. Czytaj więcej >>
8. W przypadku braku zamówionego produktu lub danej ilości produktów, poinformujemy Państwa o tym e-mailowo i indywidualnie ustalimy tok dalszego postępowania.

Wprowadzanie zmian do zamówienia:

1. Wszelkie zmiany najkorzystniej jest wprowadzać przed dokonaniem zapłaty. Jeśli złożone zamówienie wymaga modyfikacji np. zmiany ilości szt. danego produktu, dodania lub usunięcia produktu, wówczas można PRZED dokonaniem zapłaty złożyć nowe, pełne zamówienie. Dopóki zamówienie nie zostało opłacone, może być ono dowolnie zmieniane przez Konsumenta, poprzez złożenie nowego, pełnego zamówienia. Poprzednie zamówienie zostanie anulowane przez Serwis Biochemia Urody .
2. Przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie, które ma być wysłane jako jedna paczka, w tytule należy powołać się tylko na jeden numer, aktualnego, pełnego zamówienia.
3. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmiany w zawartości już opłaconego zamówienia, prosimy o kontakt z nami drogą e-mailową. W treści lub tytule e-maila prosimy o podanie numeru zamówienia, które ma być modyfikowane oraz opisanie rodzaju zmian. Jeśli zmiana będzie jeszcze możliwa do wprowadzenia, nowe, poprawione zamówienie zostanie wówczas złożone przez Serwis Biochemia Urody i indywidualnie ustalimy tok dalszego postępowania. Uprzedzamy, że wprowadzanie zmian do zamówień już opłaconych, powoduje przesunięcie w terminie realizacji zamówienia!
4. Możliwość wprowadzenia zmiany do zamówienia już opłaconego i przyjętego do realizacji nie jest gwarantowana, bowiem może się zdarzyć, że jest to już technicznie niemożliwe.
5. Prosimy NIE składać nowego, uzupełniającego zamówienia, w celu wprowadzenia zmiany do istniejącego zamówienia. Powoduje to dezorganizację oraz opóźnienia w realizacji zamówień. Każde nowe zamówienie otrzymuje indywidualny numer i jest traktowane jako osobne zamówienie z dodatkowym kosztem przesyłki.
6. W przypadku niezgodności kosztu lub numeru zamówienia podawanego w tytule przelewu, z numerem i kosztem aktualnego, poprawnego zamówienia, realizacja zamówienia może zostać opóźniona, z powodu potrzeby kontaktu z Konsumentem i wprowadzenia wewnętrznych korekt.
7. W przypadku błędów w podanym adresie lub całkowitej zmiany adresu wysyłkowego, prosimy o niezwłoczny kontakt z Serwisem Biochemia Urody drogą e-mailową. W tytule lub treści e-maila prosimy o podanie numeru zamówienia, którego adres wysyłkowy ma być modyfikowany. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, adres zostanie poprawiony w obrębie tego samego numeru zamówienia.
8. W przypadku anulacji zamówienia opłaconego, które jeszcze nie zostało zrealizowane i nadane, zwrot kosztu na wskazane przez Konsumenta konto bankowe, zostanie dokonany w ciągu 14 dni.

Płatność za zamówienie:

1. Zapłatę za zamówienie można dokonać przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji, zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

# Nazwa odbiorcy: Biochemia Urody

# Numer konta: Bank BRE (mBank) 79114020040000340252728656

# Tytułem: Zamówienie nr...

Prosimy w tytule przelewu podawać numer zamówienia z potwierdzenia e-mailowego. Umożliwi to identyfikację wpłaty.

2. Wpłaty na konto sprawdzane są raz dziennie (od poniedziałku do piątku) po godzinie 16.00. Wpłaty, które wpłyną na konto w godzinach późniejszych, są przyjmowane na drugi dzień. Wpłaty, które wpłyną na konto w okresie wolnym i święta, przyjmowane są w najbliższy dzień roboczy.

3. W dniu otrzymania wpłaty na konto, co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, Konsument jest o tym informowany osobnym e-mailem, wysyłanym w godzinach wieczornych danego dnia.

4. Brak wpływu na konto Serwisu należności za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych (lub 3 dni w przypadku promocji) od dnia złożenia zamówienia, uznawane jest za rezygnację z zakupu i powoduje automatyczne anulowanie zamówienia (odstąpienie od Umowy sprzedaży na odległość). Na życzenie Konsumenta istnieje możliwość przedłużenia tego okresu.

5. W przypadku płatności przelewami zagranicznymi prosimy o kontakt e-mailowy na adres: info@biochemiaurody.com

Forma i koszt dostawy:

1. Dostawę zamówionych towarów realizujemy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Obsługiwane na terenie Unii Europejskiej kraje podane tutaj >>
2. Serwis nie ma wpływu na konkretną godzinę i dzień dostarczenia paczki, w tych sprawach prosimy kontaktować się z lokalnym Urzędem Pocztowym lub wybraną firmą kurierską.
3. Wysyłki paczek odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku.
4. Nie mamy możliwości oferowania odbioru osobistego zamówionego towaru.

5. Koszt dostawy na terenie Polski jest stały bez względu na wielkość zamówienia i zgodny z aktualnym kosztem, o którym Konsument jest uprzedzany przed złożeniem zamówienia.

» W przypadku bardzo dużych zamówień, które nie mogą być przesłane pojedynczą paczka, koszt transportu będzie wyższy i ustalany indywidualnie.

6. Koszt dostawy na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej jest zgodny z cennikiem firmy kurierskiej i naliczany według wagi paczki.

7. Paczka z zamówieniem jest wysyłana zgodnie z aktualnym terminem realizacji, o którym zawsze uczciwie uprzedzamy Konsumenta przed złożeniem zamówienia. Termin realizacji jest zgodny z podanym w dniu złożenia zamówienia. Aktualny termin realizacji zamówień podawany jest w dziale aktualności >>

8. Termin otrzymania paczki zależy od całkowitego czasu realizacji zamówienia, na który składają się:

» czas potrzebny na wpłynięcie przelewu na nasze konto (niezależny od nas),

» czas na przygotowanie i wysłanie paczki (zgodny z aktualnym terminem realizacji),

» czas na dostawę.

9. Zamówiony towar wysyłamy pod adres podany przy składaniu zamówienia!
10
. Do każdej paczki dołączamy paragon z pełnymi danymi. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Konsumenta. Zlecenie wydania faktury VAT prosimy zgłaszać e-mailowo w dniu złożenia zamówienia. Dane na fakturze VAT muszą być zgodne z danymi płatnika!
11. Wszystkie zamówienia pakujemy w dobrej jakości kartonowe opakowania lub usztywniane koperty, wytrzymałe na zgniecenia, które dodatkowo wyściełamy fizycznym wypełniaczem.
12. W dniu wysyłki paczki z zamówieniem, Konsument jest o tym informowany osobnym e-mailem, wysyłanym w godzinach wieczornych. Po otrzymaniu informacji, że paczka jest już w drodze, sugerujemy monitorowanie losów paczki w lokalnym Urzędzie Pocztowym, bowiem brak awizo w skrzynce nie zawsze oznacza brak paczki. Paczka może czekać na Państwa do odbioru w Urzędzie Pocztowym. W każdej chwili oferujemy numer nadania paczki.
13. Konsument ma prawo do sprawdzenia zawartości i stanu paczki w obecności listonosza lub urzędnika pocztowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechaniczego paczki w trakcie transportu Konsument ma prawo zgłoszenia tego faktu pracownikowi Poczty i spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego, który powinien zostać podpisany przez osobę doręczającą i adresata paczki, ułatwi to wszelkie procesy reklamacyjne.

Opóźnienia i problemy z paczkami:

1. Opóźnienia w dostawie przesyłki:

» Jeśli po 3 dniach od dnia wysyłki, paczka nadal nie została dostarczona prosimy o sprawdzenie jej stanu w lokalnym Urzędzie Pocztowym lub firmie kurierskiej , czasami bowiem kurier nie dostarcza ani paczki ani awizo. W każdej chwili oferujemy numer nadania przesyłki.

» Jeśli przesyłka dotrze do właściwego Urzędu Pocztowego i nie zostanie odebrana przez Konsumenta w terminie, jest ona odsyłana na koszt i adres nadawcy. W przypadku firmy kurierskiej po dwóch nieudanych podejściach dostarczenia paczki, jest ona zwracana do nadawcy. W takiej sytuacji wszelkie dodatkowe koszty przesyłek zwróconej paczki pokrywa Konsument.

» W przypadku zwrotu przesyłki na adres Serwisu z powodu błędnie podanego adresu wysyłkowego, wszelkie dodatkowe koszty przesyłek pokrywa Konsument. W przypadku odmowy, kwota pomniejszona o koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru, zostaje zwrócona na podane przez Konsumenta konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.

2. Zaginięcie przesyłki:

» Jeśli po 10 dniach od dnia wysyłki, paczka nie zostanie dostarczona, prosimy o kontakt z nami drogą e-mailową.

» W pierwszej kolejności przekazujemy Konsumentowi numer nadania przesyłki i prosimy o sprawdzenie stanu paczki w lokalnym urzędzie wybranego kuriera.

» W przypadku dalszego braku paczki, rozpoczynamy procedurę reklamacyjną, zgłaszając pisemną reklamację w siedzibie głównej kuriera, który przyjął paczkę.

3. Wszelkie problemy i reklamacje otrzymanych produktów najkorzystniej jest zgłaszać jak najszybciej po otrzymaniu paczki.
4. W przypadku problemów, prosimy o kontakt e-mailowy i wówczas ustalimy dalszy tok postępowania. Na wszelkie zgłoszenia zawsze odpowiadamy w najszybszym, możliwym terminie.

Problemy techniczne:

Co mam zrobić, gdy NIE dostałam/dostałem e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia?
E-mail potwierdzający złożenie Państwa zamówienia, jest wysyłany automatycznie natychmiast po jego złożeniu.
Brak e-maila potwierdzającego zamówienie w ciągu 1 godziny od jego złożenia, może oznaczać, że Państwa adres e-mail został podany nieprawidłowo lub wiadomość od nas została potraktowana jako SPAM, przez system antyspamowany Państwa skrzynki pocztowej lub wiadomość mogła być automatycznie zasegregowana do jednej z zakładek Segregatora np. do zakładki ,Inne'.

Prosimy szczególnie posiadaczy skrzynek pocztowych w darmowych serwisach onet.pl, vp.pl, wp.pl, op.pl, interia.pl, gazeta.pl, o2.pl - o sprawdzenie ustawień antyspamowych oraz ustawień automatycznego segregatora wiadomości. Prosimy dodać nasz email info@biochemiaurody.com do listy akceptowanych adresów, aby mieć pewność, że będą Państwo otrzymywać od nas kolejne e-maile informujące o zmianie statusu zamówienia. Z naszej strony sprawdzamy poprawność działania systemu wysyłającego e-maile do Państwa, natomiast nie mamy wpływu na blokady w Państwa skrzynkach pocztowych, które utrudniają otrzymywanie oczekiwanej korespondencji. Prosimy również uwzględnić, że serwisy pocztowe co pewien czas dokonują zmian ustawień antyspamowych bez informowania użytkowników.

W przypadku braku e-maila potwierdzającego zamówienie w ciągu 1 godziny po jego złożeniu, prosimy o kontakt z nami drogą e-mailową na adres - info@biochemiaurody.com lub biochemiaurody@gmail.com

Kupony zniżkowe:

1. Serwis Biochemia Urody przewiduje okolicznościowe, indywidualne, czasowe kupony zniżkowe. Kupony przydzielane są głównie w ramach rekompensaty, w przypadku nadpłaty, zwrotów reklamacyjnych, przeprosin oraz podziękowań.
2. Kupony generowane są dla konkretnej osoby (kupon imienny), każdy kupon posiada określoną datę ważności.
3. Kupony przesyłane są wyłącznie drogą e-mailową i mogą być przyznawane tylko aktualnym Klientom Serwisu.
4. W celu skorzystania z kuponu należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w e-mailu. Po prawidłowym użyciu kuponu, zniżka jest widoczna przed złożeniem zamówienia.
5. Na jedno zamówienie przysługuje tylko jeden kupon.
6. Zniżka liczona jest od sumy kosztów zamówienia i nie obejmuje kosztów przesyłki.
7. Kupon może być wykorzystany tylko podczas składania zamówienia.
8. Każdy kupon można wykorzystać tylko jednorazowo. Po użyciu, kupon traci ważność.
9. Serwis zastrzega sobie możliwość anulacji kuponu.
10. Serwis Biochemia Urody oferuje dla wszystkich Konsumentów zniżkę w postaci stałego kosztu przesyłki bez względu na wielkość zamówienia (dodatkowe koszty przesyłki pokrywa Serwis). Zniżka na przesyłkę przyznawana jest automatycznie bez potrzeby wpisywania kuponu.

Gwarancje jakości i dostępności:

1. Oferowane surowce pochodzą od renomowanych producentów lub dystrybutorów składników kosmetycznych, dokładnie tych samych, u których zaopatrują się firmy oferujące gotowe kosmetyki.
2. Wszystkie oferowane surowce posiadają certyfikaty analizy i są dopuszczone do obrotu na terenie UE do zastosowania zewnętrznego na skórę.
3. Oferowane surowce i produkty NIE są testowane na zwierzętach.
4. Surowce są przechowywane i konfekcjonowane w odpowiednich warunkach, zgodnych z zalecanymi przez ich producentów.
5. Na stronach Serwisu www.biochemiaurody.com, podawane są dokładne informacje na temat danych technicznych, warunków przechowywania i trwałości wszystkich oferowanych produktów.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w jakości oferowanych produktów, wynikłe z nieprawidłowych warunków przechowywania lub użytkowania.
7. Specyfikacje techniczne oferowanych surowców, podawane na stronie Serwisu mogą ulec zmianie, co nie może stanowić tytułu do reklamacji.
8. Oferowane surowce w zależności od partii, mogą różnić się w dopuszczalnym zakresie wyglądem, kolorem i zapachem, co wynika z ich natury.
9. W przypadku ograniczonej ilości danego produktu na stanie, Konsument jest o tym informowany na stronach Serwisu. Przy tego typu produktach pojawia się uwaga: "Limitowana dostępność" lub "Limitowana edycja".
10. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku zamówionego produktu lub danej ilości produktów po otrzymaniu zapłaty, Konsument jest o tym informowany e-mailowo i indywidualnie ustalamy tok dalszego postępowania. Jeśli Konsument zadecyduje o rezygnacji z zakupu danego produktu, wówczas zwrot wartości produktu zostanie dokonany na wskazany rachunek bankowy.
11. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy leczenia w przypadkach wymagających konsultacji lekarskiej. W razie wątpliwości natury medycznej, prosimy skontaktować się z Państwa lekarzem. Autorzy i konsultanci dokładają wszelkich starań, by podawane tu informacje były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z nieprawidłowych warunków, metod wykonania i zastosowania naszych produktów ani konsekwencji wynikających z zastosowania udzielanych porad. Ostateczne decyzje związane z wykorzystaniem i zastosowaniem oferowanych surowców spoczywają na Kliencie. Wskazane jest zachowanie rozwagi i zasad zdrowego rozsądku.
12. Przed zastosowaniem każdego z produktów, zalecane jest wykonanie próby na małym fragmencie skóry, w celu wyeliminowania niekorzystnych reakcji. Reakcja na dany surowiec jest sprawą indywidualną. Bez względu na wykonane testy, brak negatywnych reakcji na dany surowiec nie może zostać zagwarantowany.